COȘUL TĂU

Nu ai niciun produs în coș.

COȘUL TĂU

Nu ai niciun produs în coș.

Regulament

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE

Citirea și respectarea următoarelor reguli este esențială pentru bunul-mers al lucrurilor din Satul lui Moș Crăciun. Prin aceasta se elimină riscul de accidente, situații neprevăzute și disconfort creeat vizitatorilor sau personalului.

Prin termenul „CLIENT”, folosit în prezentul regulament, se înțelege orice persoana fizică – copii, părinți, însoțitori de orice fel ai copiilor, adolescenți, adulți neînsoțiți de copii, etc. – care intră în incinta parcului tematic Satul lui Moș Crăciun.

Prezentul regulament se aplică tuturor clienților celor fac rezervări online, tuturor celor care cumpără carduri de acces de la Casa de Bilete a parcului și tuturor celor care intră în incinta Satului lui Moș Crăciun (inclusiv spații adiacente), copiiilor, părinților, însoțitorilor de orice fel ai copiilor, adolescenților, adulților neînsoțiți de copii, și are drept scop asigurarea securității persoanelor și a bunurilor, ordinii și a curățeniei. Citiți-l și explicați-l și copiilor dumneavoastră.

Prin efectuarea unei rezervări online sau cumpărarea de carduri de acces de la Casa de Bilete a parcului și intrarea în incinta Satului lui Moș Crăciun declarați că acceptați toate prevederile prezentului regulament, care se aplică în interiorul parcului tematic și în spațiile adiacente.  Prin efectuarea oricăreia din acțiunile de mai sus se prezumă că ați citit prezentul regulament, că l-ați înțeles și că v-ați exprimat consimțământul de a respecta necondiționat termenii și condițiile prevăzute în acesta.

Satul lui Moș Crăciun nu este responsabil de nicio consecință rezultată în urma necitirii regulamentului sau nerespectării regulilor și condițiilor indicate mai jos. Toate atracțiile existente în Satul lui Moș Crăciun au propriile reguli pe care sunteți obligați să le citiți și să le respectați.

Satul lui Moș Crăciun își rezervă dreptul de a-și selecta clienții.

Satul lui Moș Crăciun își rezervă dreptul de a anula rezervarea/cardul de acces și/sau de a restricționa accesul în incintă, fără nicio notificare, în caz de încalcare a regulamentului, fără restituirea sumelor plătite până în acel moment. Este obligația clienților de a se informa în prealabil despre regulile ce trebuie respectate și despre tarifele aplicabile. Necunoașterea regulilor și/sau a tarifelor aplicabile nu constituie motiv de restituire a vreunei sume plătite.

Înainte de efectuarea unei rezervări asigură-te că vei ajunge la noi deoarece locurile sunt limitate. Noi nu suntem răspunzători dacă nu ajungi la ora pentru care ai făcut rezervarea și aceasta nu constituie un motiv pentru restituirea banilor. Putem reprograma vizita dvs. DOAR în limita locurilor disponibile. Te rugăm să nu efectuezi o rezervare dacă nu ești de acord cu acest lucru sau cu oricare alte reguli din prezentul Regulament.

Supravegherea copiilor este ÎN TOTALITATE responsabilitatea părinților/tutorilor/adulților care îi însoțesc. Satul lui Moș Crăciun nu este responsabil de nicio consecință rezultată în urma nesupravegherii copiilor pe durata timpului petrecut în parcul tematic (inclusiv spații adiacente).

Accesul în parcul tematic Satul lui Moș Crăciun se face doar pe baza cardurilor de acces, care se procură de la Casa de Bilete a parcului fie în baza unei rezervări online prealabile fie prin simpla prezentare la Casa de Bilete și achitarea taxei de intrare. Cardurile de acces nu sunt returnabile. Este interzisă revânzarea cu scop comercial a acestor carduri, precum și copierea/multiplicarea acestora.

Accesul în Satul lui Moș Crăciun se face doar în baza unui card de acces valabil și doar în limita programului de funcționare și a capacității de vizitare stabilite de către Satul lui Moș Crăciun pentru fiecare intervar orar. Satul lui Moș Crăciun nu are obligația de a emite carduri de acces în afară programului de funcționare sau dacă nu mai sunt locuri disponibile.

Programul de funcționare actualizat va fi afișat pe site. Satul lui Moș Crăciun își rezervă dreptul de a modifica unilateral programul de funcționare în anumite zile sau perioade ale anului sau să închidă temporar parcul tematic în cazul unor condiții atmosferice neprielnice sau în cazul unor situații care pot pune în pericol vizitatorii.

Este interzis accesul în Satul lui Moș Crăciun cu:

  • Pistoale, arme de foc și orice alte arme/obiecte destinate sau aparent destinate să lanseze proiectile sau să provoace răni, cum sunt, dar fără a se limita la: toate armele de foc, cu aer comprimat, cu bile, industriale, de semnalizare (pistoale, revolvere, carabine, puști, etc.); copii și imitații ale armelor de foc; arbalete, catapulte, harpoane; dispozitive paralizante sau neutralizante; arme cu electroșocuri; brichete de forma unei arme de foc, etc;
  • Arme cu vârf/cu tăiș și obiecte tăioase – orice obiect cu vârf sau cu lamă care poate provoca răni, cum sunt, dar fără a se limita la: topoare, toporiști, săgeți și săgeți de darts, crampoane/patine, lănci, ciocane, bricege cu lame de orice lungime, cuțite, macete, brice și lame, spade, săbii, foarfece cu lame, scule de meșteșugărie care pot fi folosite ca arme, cum sunt burghiele și vârfurile de burghie, cutterele, cuțitele utilitare, ferăstraiele, surubelnițele, răngile, ciocanele, cleștii de tăiat, cheile fixe, tubulare și reglabile, arzătoarele, produse de sticlă;
  • Instrumente contondente – orice instrument contondent capabil să cauzeze răni, cum sunt, dar fără a se limita la: bâte, ciomege, bastoane, crose, padele, tacuri, undițe, echipament specific artelor marțiale;
  • Substanțe explozive sau inflamabile – orice substanță explozivă sau inflamabilă care prezintă risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt, dar fără a se limita la: muniție, obiecte detonatoare, fitiluri, explozibili, grenade, recipiente de gaz, artificii, articole pirotehnice (inclusiv petarde și pocnitori), fumigene, combustibili cum sunt benzina, motorina;
  • Substanțe chimice și toxice – orice substanțe chimice sau toxice care prezintă un risc pentru sănătatea vizitatorilor, cum sunt: acizi și alcaloizi, substanțe corozive, mercur, clor; spray-uri paralizante sau neutralizante; materiale radioactive; otrăvuri; substanțe periculoase infecțioase sau biologice – sânge infectat, bacterii, viruși;

În cazul introducerii acestora în locul de joacă părintele/tutorele/însoțitorul este unicul responsabil pentru orice consecință, înțelegând și asumându-și răspunderea pentru accidentele provocate altor copiii sau pentru distrugerile realizate.

Nu vă lăsați obiectele personale nesupravegheate. Satul lui Moș Crăciun nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele lăsate nesupravegheate, uitate, sau furate.

Toți clienții sunt obligați să arate respect unii față de ceilalți și să respecte întocmai toate instrucțiunile, regulile și condițiile aplicabile.

Fumatul în incinta Satului lui Moș Crăciun este strict interzis. De asemenea folosirea de substanțe halucinogene și consumarea de băuturi alcoolice sunt strict interzise!

Parcul de distracții este supravegheat de personalul angajat al Satului lui Moș Crăciun, dar aceștia nu sunt responsabili pentru:

a) certurile, loviturile, accidentele și relațiile dintre copii, intervenind între aceștia, doar dacă au posibilitatea și observă problemele și altercațiile;

b) accidentele, lovirile provocate din nerespectarea de către copii a regulilor și din necunoașterea regulilor prezentului regulament datorată necitirii acestora de către însoțitori, din neascultarea și refuzul recomandărilor supraveghetorilor, din neatenția copiilor;

c) accidentele, loviturile provocate de problemele de sănătate mentală, psihică și de motricitate ale copiilor;

d) problemele apărute din incapacitatea sau slaba capacitate de comunicare a copiilor între ei sau cu personalul supraveghetor;

e) incidentele produse din neglijența părinților/tutorilor/adulților însoțitori.

Supraveghetorii (spiridușii) au rol de supervizare generală a parcului tematic și a grupurilor de vizitatori și nu a fiecărui copil în parte.

Satul lui Moș Crăciun nu tolerează cearta, bătaia, comportamentul violent, agresiv, obscen, limbajul urât, glumele sau farsele rău intenționate ale copiilor sau însoțitorilor acestora la adresa celorlalți vizitatori sau la adresa angajaților companiei. În situațiile mai sus enumerate, persoanele implicate vor fi obligate să părăsească parcul tematic imediat, fără returnarea contravalorii taxei de intrare și fără reprimirea ulterioară în incinta Satului.

Este interzis accesul pe spațiile verzi, precum și în zonele expres delimitate ca nefiind accesibile vizitatorilor Satului lui Moș Crăciun. Totodată, pentru siguranța dumneavoastră, și pentru evitarea eventualelor accidente, este interzis accesul necontrolat în spațiile delimitate cu garduri.

Este interzis accesul cu animale de companie!

Este interzis în Satul lui Moș Crăciun cu lucruri de vânzare, mostre, materiale publicitare, sau pentru a recruta sau intervieva persoane fără acordul scris al conducerii Satului lui Moș Crăciun.

Este interzis accesul cu mâncare și băuturi cu excepția celor specifice copiilor cu vârsta până în 2 ani. Mâncarea și băuturile pot fi servite doar în zonele special amenajate.

Păstrarea curățeniei este obligatorie!

Este interzis scuipatul pe jos sau aruncarea de ambalaje/reziduuri/resturi menajere în alte locuri/recipiente decât cele amenajate în acest sens și semnalizate corespunzător.

Este interzisă distrugerea elementelor de decor și/sau mobilier inclusiv prin murdărire, zgâriere, rupere, smulgere, lovire, inscripționare cu diferite obiecte de scris, lipire de abțibilduri/autocolante, etc.). Dacă totuși se produce distrugerea de către copil, părintele/tutorele/însoțitorul își asumă responsabilitatea achitării contravalorii pagubelor.

Nu este permisă atingerea sau mutarea obiectelor din căsuțe din perimetrul în care acestea sunt amplasate.

Vă rugăm să nu vorbiți la telefon sau la orice alt mijloc de comunicare pe parcursul turului ghidat și să puneți dispozitivele mobile în modul silent sau modul avion!

Filmarea sau fotografierea în incinta Satului lui Moș Crăciun este permisă fără aprobarea conducerii doar dacă fotografiile și filmările vor fi utilizate în scop personal, necomercial; pentru orice alte scopuri, este necesară aprobarea prealabilă scrisă din partea conducerii Satului lui Moș Crăciun.

Prin cumpărarea unui card de acces și intrarea in incinta Satului lui Moș Crăciun, părintele/tutorele/însoțitorul copilului este de acord cu utilizarea în materialele publicitare, indiferent de formă (TV, magnetică, fotografică, format hârtie, internet sau orice alt tip de format), în mod gratuit de către Satul lui Moș Crăciun, a vocii și imaginii copilului și/sau părintelui/tutorelui/însoțitorului.

Satul lui Moș Crăciun are dreptul de a publica și transmite materialele realizate pe baza elementelor ce caracterizează copilul și/sau părintele/tutorele/însoțitorul, pe TV/internet/ziare/reviste/pliante/pagina de facebook, etc, în mod gratuit, fără obligații materiale sau financiare față de părinte/tutore/însoțitor.

Toate regulile din prezentul document sunt valabile și pentru grupuri organizate. Responsabilitatea explicării regulilor revine părinților/tutorilor/însoțitorilor, părinților/tutorilor/însoțitorilor/cadrelor didactice însoțitoare.

Satul lui Moș Crăciun SRL, J27/1132/2021, CUI RO44869618, în calitate de proprietar al parcului tematic „Satul lui Moș Crăciun”, prelucrează datele cu caracter personal comunicate de clienți/vizitatori, în scopul furnizării de bunuri și servicii, facturării, marketing, reclamă, publicitate și securitatea persoanelor. Datele sunt destinate utilizării de către Satul lui Moș Crăciun SRL și nu vor fi dezvăluite decât autorităților competente, în condițiile legii. Refuzul dumneavoastră de a furniza datele din formularul de rezervare online sau la achiziționarea cardurilor de acces de la Casa de Bilete determină imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate, inclusiv accesul în incinta Satului lui Moș Crăciun.

Satul lui Moș Crăciun își rezervă dreptul de a acționa pe cale juridică împotriva celor care încalcă una sau mai multe din prevederile prezentului regulament. Prezentul regulament poate suferi modificări în orice moment, vizitatorilor revenindu-le obligația de a verifica periodic prevederile acestuia.